Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần thứ 42

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần thứ 42
Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ 2 09/10/2017

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự lễ hội đền trần thương năm 2017   tại Đền trần thương

Đ/c Hà- PGĐ: 8h Dự HN tọa đàm "Phụ nữ tôn giáo với công tác bảo vệ môi trường".  tại Hội LHPN tỉnh

Đ/c Hà - PGĐ: 16h30  giám sát kết thúc việc thu hồ sơ người dự tuyển và danh sách dự tuyển tại UBND huyện Lý Nhân
Thứ 3 10/10/2017

Đ/c Hà - PGĐ: 7h30 Công bố QĐ thành lập Ban giám sát, giám sát việc thu hồ sơ người dự tuyển và danh sách dự tuyển tại UBND huyện Lý Nhân

Giám đốc: Cả ngày Kiểm tra CCHC tại thành phố Phủ Lý

 
Thứ 4 11/10/2017 Giám đốc: Cả ngày Kiểm tra CCHC tại huyện Kim Bảng  
Thứ 5 12/10/2017    
Thứ 6 13/10/2017

Đ/c Cẩn - PGĐ: 7h30 HN tập huấn công tác Hội năm 2017 tại UBMTTQ Hà Nam

Đ/c Hà - PGĐ: Cả ngày Giám sát hoạt động của Hội đồng tuyển dụng và các tiểu ban tại Hội đồng tuyển dụng huyện Lý Nhân

 
Thứ 7 14/10/2017 Đ/c Hà - PGĐ: Cả ngày Giám sát hoạt động của Hội đồng tuyển dụng và các tiểu ban tại Hội đồng tuyển dụng huyện Lý Nhân  
Chủ nhật 15/10/2017 Đ/c Hà - PGĐ: Cả ngày Giám sát hoạt động của Hội đồng tuyển dụng và các tiểu ban tại Hội đồng tuyển dụng huyện Lý Nhân