Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 39

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 39
Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ 2 18/9/2017    
Thứ 3 19/9/2017 Đ/c Sơn - PGĐ: 8h Hội nghị cán bộ chủ chốt... tại Thanh tra tỉnh LĐS: 13h30 Dự HN quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo tại Hội trường UBND tỉnh
Thứ 4 20/9/2017 Đ/c Hà - PGĐ: 8h HN Đánh giá, tổ chức bộ máy làm công tác Tôn giáo... Tại nhà khách La Thành, Vạn phúc, Ba Đình Hà Nội  
Thứ 5 21/9/2017 Giám đốc: 7h30 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM  tại Trung tâm văn hóa tỉnh Hà Nam  
Thứ 6 22/9/2017    
Thứ 7 23/9/2017    
Chủ nhật 24/9/2017