Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 02/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 02/2018
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
08/01/2018
   
Thứ ba
09/01/2018
 

Đ/c Sơn - PGĐ: 14h Dư HN  nghe các sở ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức lễ kỷ niệm 60 ngày bác Hồ về thăm Hà Nam tại UBND tỉnh

Thứ tư
10/01/2018

Đ/c Cẩn - PGĐ: 7h45 Dự HN trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017 tại Tỉnh ủy

Đ/c Sơn - PGĐ: 7h30 Dự HN tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2017, triển khia nhiệm vụ năm 2018 tại UBND huyện Kim Bảng

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự HN tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác  năm 2018 tại UBND thành phố Phủ Lý

 
Thứ năm
11/01/2018
   
Thứ sáu
12/01/2018

Đ/c Sơn - PGĐ: 8h Dự HN tổng kết công tác kiểm sát năm 2017.. tại Viên kiểm sát tỉnh Hà Nam

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự HN tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2018 của tỉnh tại UBMTTQ tỉnh

 
Thứ bảy
13/01/2018
   
Chủ nhật
14/01/2018