Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 01/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 01/2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

 

 
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
01/01/2018
   
Thứ ba
02/01/2018
   
Thứ tư
03/01/2018

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự lễ khánh thành đình làng Thượng Tổ Thanh Châu, Phủ Lý Hà Nam

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự HN nghe Sở VHTTDL báo cáo ĐÁ quản lý nhà thi đấu đa năng... tại UBND tỉnh

 
Thứ năm
04/01/2018
   
Thứ sáu
05/01/2018

LĐS: 8h Dự HN tổng kết công tác Nội vụ năm 2017 tại Sở Nội vụ

 
Thứ bảy
06/01/2018
   
Chủ nhật
07/01/2018