Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi phí hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi phí hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh
góp ý kiến vào dự thảo NQ về mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh

 Xem chi tiết nội dung Dư thảo tại đây.

Tin liên quan