Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở  
Lãnh đạo Sở
1. Trương Công Khải - Giám đốc Sở 
 anh Khải.bmp

Sinh năm: 24/8/1973

​Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

 Điện thoại di động: 0945.600.000

 Email: truongcongkhai@hanam.gov.vn

 Phụ trách chung của Ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của N​gành

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
- Phòng Công chức viên chức;
- Phòng Thi đua, khen thưởng Sở. 

2. Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc Sở

 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1969

Quê quán: Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

Thư điện tử: dohongha@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân cônggiải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn được giao. 

Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng;

- Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Cải cách hành chính và Văn  thư lưu trữ;

- Theo dõi: Thành phố Phủ Lý; huyện Thanh Liêm.

3. Trương Tuấn Lực - Phó Giám đốc Sở 

Untitled.png

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1985

Quê quán: Xuân Khê, Lý Nhân, tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Hòa Lạc, Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: 

Thư điện tử: truongtuanluc@hanam.gov.vn 

Điện thoại: 0919.958.456

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân cônggiải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn được giao. 

Trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở

- Theo dõi: Huyện Kim Bảng, thị xã Duy Tiên.

Văn phòng
Tin liên quan  
Ban lãnh đạo (16/02/2011)