Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở  
Lãnh đạo Sở
1. Lê Xuân Huy- Giám đốc Sở 
 22492_lexuanhuy.jpg

Sinh năm: 05/01/1974

Quê quán: Xã Đức lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Số 1 - Ngách 1 - Ngõ 79 Đường Lê Công Thanh - Hai Bà Trưng - Phủ Lý

​Trình độ chuyên môn: Đại Học ngành Bảo tồn bảo tàng

Học vị: Thạc sỹ Ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt nam 

 Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

 Điện thoại di động: 0912034506

 Email: lexuanhuy@hanam.gov.vn​

 Phụ trách chung của Ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của N​gành

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
- Văn Phòng Sở
- Phòng Công chức viên chức;
- Phòng Thi đua, khen thưởng Sở. 

2. Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc Sở

 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1969

Quê quán: Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

Thư điện tử: dohongha@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân cônggiải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn được giao. 

Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

- Theo dõi: Thành phố Phủ Lý; huyện Lý Nhân.

3. Trương Tuấn Lực - Phó Giám đốc Sở 

Untitled.png

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1985

Quê quán: Xuân Khê, Lý Nhân, tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Hòa Lạc, Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: 

Thư điện tử: truongtuanluc@hanam.gov.vn 

Điện thoại: 0919.958.456

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân cônggiải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn được giao. 

Trực tiếp phụ trách:

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Thanh tra Sở

- Theo dõi: Huyện Kim Bảng, thị xã Duy Tiên.

4. Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc sở 

minh.jpg

Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1977

Quê quán: Xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

Lý luận chính trị: Cư nhân

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0947642377

Email: nguyenquangminh@hanam.gov.vn
Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 - Quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn được phân công, giải quyết các công việc được Giám đốc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực được giao.

- Được ủy quyền sử dụng tài khoản duyệt chi các khoản liên quan đến hành chính của khối Văn phòng Sở. Phụ trách quản trị hành chính của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ;

+ Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ.

- Theo dõi: huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm.​
Văn phòng
Tin liên quan  
Ban lãnh đạo (16/02/2011)