Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng  9 tháng đầu năm 2017
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban TĐKT Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban TĐKT đã tích cực, chủ động thực hiện và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nên hoạt động của các cụm khối thi đua đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp các ngành chú trọng và quan tâm hơn. Kết quả cụ thể:

 1. Công tác tham mưu

9 tháng đầu năm 2017, Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã tích cực giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh như:

* Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017; Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh; Đăng ký thi đua với Cụm thi đua các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020; Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh gửi Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương và Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.

* Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh:

 Tổ chức họp bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và khen cấp Nhà nước đối với các tập thể và cá nhân không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt kết quả tốt; ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn các Khối thi đua của tỉnh tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017; Hướng dẫn các Khối thi đua của tỉnh xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động; Ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020; sửa đổi, bổ sung Tiêu chí thi đua giai đoạn 2016-2020, ban hành 10 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành và các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 của các huyện, thành phố; Chấm điểm theo Tiêu chí thi đua năm 2016 của tỉnh và các văn bản gửi Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; Phối hợp với Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức thành công Hội thảo Sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2017 - 2020 và ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017-2020.

* Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ ban hành:

Hướng dẫn hoạt động của các khối thi đua năm 2017; Công văn đề nghị các huyện, thành phố cử cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tổ chức tại tỉnh Thái Bình; đề nghị Trường Chính trị tỉnh xây dựng cơ sở lý luận về sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng; Văn bản góp ý vào dự thảo Tiêu chí thi đua và Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Công văn gửi các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lại Quyết định (số 1009/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) khen thưởng cho 02 cá nhân thuộc huyện Duy Tiên có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp; Công văn xin ý kiến các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng về việc khen thưởng của ngành Giáo dục năm học 2016-2017; Công văn gửi các đơn vị về việc báo cáo sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2016 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017-2020; Công văn đề nghị Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh cung cấp danh sách các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; Công văn gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đánh giá năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 cho 206 doanh nghiệp có số ngân sách từ 01 tỷ đồng trở lên; văn bản trả lời công văn đề nghị của Công ty Cổ phần An Phú Hưng về việc đề nghị Sở Nội vụ làm rõ việc Công ty chuyển hồ sơ “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng đến Sở Nội vụ nhưng không được xét duyệt; công văn xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh về việc đề nghị các cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam; công văn xin ý kiến các doanh nghiệp đánh giá cho các cơ quan, đơn vị trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; công văn đề nghị Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương xác nhận thời gian, thành tích tham gia kháng chiến cho 01 gia đình và 01 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam

Báo cáo Tổng kết, đánh giá và thống kê việc tổ chức các hình thức tôn vinh các giải thưởng trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế, doanh nhân và doanh nghiệp; Báo cáo sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gửi Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; Báo cáo sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2016 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017-2020; Báo cáo về sự phối hợp trong phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2016 giữa Sở Nội vụ và Hội Nông dân; Báo cáo Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương danh sách đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Công tác khen thưởng:

- Tiếp nhận, thẩm định thành tích, làm quy trình, thủ tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016:

+ Các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý: tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 17 tập thể và 23 cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 21 cá nhân.

+ Các tập thể, cá nhân không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý: tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 63 tập thể; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng” cho 317 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 135 tập thể và 227 cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 38 cá nhân.

- Hoàn thiện các quy trình, thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể:

+ Huân chương Lao động các hạng: 16 tập thể và 17 cá nhân

+ Cờ thi đua của Chính phủ: 10 tập thể

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 03 cá nhân

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ: 03 tập thể và 40 cá nhân.

- Hoàn thiện thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đảng bộ, Nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng năm 2016.

- Hoàn thiện các quy trình, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền xét, tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 cho 05 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 11 cá nhân; 03 cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ;

- Hoàn thiện quy trình, thủ tục trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xét khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017: Cờ thi đua của UBND tỉnh 15 tập thể; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 80 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 22 tập thể, 36 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 27 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ 02 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì 01 tập thể; Huân Chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể, 03 cá nhân

- Tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề, đột xuất cho 384 tập thể và 448 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

- Hoàn thiện các quy trình đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam; Đề nhị Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao “Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017” cho 01 cá nhân; Đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam xét tặng “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam” năm 2017 cho bà Trần Thị Hiền, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam; Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho HTX Nông nghiệp Đồng Hóa, huyện Kim Bảng đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

 - Hiệp y để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; Hiệp y đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016; Hiệp y để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam trình các cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Trịnh Tiến Dần - Trưởng ban công tác mặt trận xóm 5 xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã có thành tích xuất sắc  trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2017; hiệp y đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); Hiệp y để Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương trình các cấp có thẩm quyền xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Công Nguyên - Giám đốc Kho bạc tỉnh Hà Nam; văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017 cho 42 cá nhân ngoài ngành Giáo dục./.