Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ  
Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 364/KH-SNV về việc tổ chức lê đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ

 Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:

Kế hoạch 364/KH-SNV.