Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm truyền thống Ngành Nội vụ"

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ  
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm truyền thống Ngành Nội vụ"
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ, ngày 16 tháng 7 năm 2015 sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 01-KH/CĐ về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm truyền thống Ngành Nội vụ"