Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND các sở, ban, ngành

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC Hướng dẫn tự đáng giá chỉ số CCHC 2017 sở, ban, ngành  
Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND các sở, ban, ngành

  Xem chi tiết nội dung văn bản tại các file đính kèm sau:

 
Tin liên quan