Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND cấp huyện

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC Hướng dẫn tự đáng giá chỉ số CCHC 2017 cấp huyện  
Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC  năm 2017 của UBND cấp huyện

 Xem chi tiết nội dung văn bản tại các file đính kèm sau:

 Hướng dẫn số 728/SNV-CCHC;

Phụ lục I/2017;

Phụ lục III/2017;

Phụ lục II/2017

 

Tin liên quan