Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 146/SNV-QLCBCCVC, ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Sở Nội vụ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Công văn số 146/SNV-QLCBCCVC, ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Sở Nội vụ
Ngày 08/4/2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 146/SNV-QLCBCCVC về việc hướng dẫn nội dung đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2015.

 Xem chi tiết  nội dung văn bản vào file đính kèm sau:

Công văn số 146/SNV-QLCBCCVC.