Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Kế hoạch kiểm tra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Công bố Kế hoạch  kiểm  tra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SNV ngày 05/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

 Ngày 24/5/2017, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ do đồng chí Lê Văn Sơn  Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí là công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Kế hoạch kiểm tra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau khi công bố Kế hoạch kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở; Quá trình kiểm tra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đoàn báo cáo, làm rõ những nội dung Đoàn kiểm tra yêu cầu.