Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Danh sách cá nhân (01 cá nhân) đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Ngày hết hạn 15/08/2019
Trích yếu nội dung Danh sách cá nhân (01 cá nhân) đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.