Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2017 - 2018
Ngày hết hạn 15/08/2018
Trích yếu nội dung

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;

Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị Cờ Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương (có danh sách kèm theo).

Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 15 tháng 8 năm 2018 để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.