Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo xin ý kiến vào dự thảo Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học
Ngày hết hạn 05/07/2018
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.