Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo góp ý Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Ngày hết hạn 15/05/2018
Trích yếu nội dung Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm.
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.