Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 - NĂM 2023
Ngày hết hạn 30/07/2022
Trích yếu nội dung

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;

Sở Nội vụ đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 năm 2023 (từ ngày 19/7/2022 - 30/7/2022) (Có danh sách kèm theo).

Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.