Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Ngày hết hạn 26/02/2022
Trích yếu nội dung

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;

Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021 (từ ngày 11/02/2022 - 26/02/2022).

Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 26 tháng 02 năm 2022 để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.