Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2020-2021
Ngày hết hạn 27/08/2021
Trích yếu nội dung

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;

Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam đề nghị Huân chương Lao động.

Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 27/8/2021  để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.