Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến nhân dân về cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2020
Ngày hết hạn 28/09/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;
Sở Nội vụ đăng tải danh sách cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu "chiến sĩ thi đua toàn quốc":
1. Nguyễn Thị Hải Yến - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam hoặc địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 28 tháng 9 năm 2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.