Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Ngày hết hạn 21/05/2020
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.