Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đã tới lúc bỏ lương tối thiểu?

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực khác  
Đã tới lúc bỏ lương tối thiểu?
Mới đây, Hội đồng Tiền Lương Quốc gia thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018, với mức tăng bình quân 6,5% so với năm 2017. Sau đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua phương án tăng lương này.

 Một số chuyên gia cho rằng, lương tối thiểu hiện không còn cần thiết, cản trở phát triển nên cần nghiên cứu bỏ quy định này và thay bằng cơ chế khác. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước vẫn giữ quan điểm không thể bỏ quy định về lương tối thiểu.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, tiền lương tối thiểu như công cụ để đảm bảo an sinh xã hội, áp dụng cho lao động bình thường trong điều kiện làm việc bình thường. Còn đối với thang bảng lương tại doanh nghiệp là việc giới chủ đàm phán với công đoàn. Hiện nay, trên thế giới vẫn có hơn 100 nước áp dụng cơ chế thỏa thuận lương tối thiểu hằng năm.